Kumi Sugaï - Porsche Shinkichi Tajiri Shinkichi Tajiri Shinkichi Tajiri