Sadamasa Motonaga - Stretching White Sadamasa Motonaga - Red, White, Black Sadamasa Motonaga - Triangle, Square, Long Circle Sadamasa Motonaga - Short orange in the near center Sadamasa Motonaga - I Sadamasa Motonaga - From the White Lines Sadamasa Motonaga - From the meshes of white Lines